EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURAN 8 ADET ARACIN AYRI AYRI 2886 SAYILI YASANIN 45.MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK TEKLİF USULU İLE SATIŞ İLANI

21-02-2017