Destek Hizmetleri – İletişim

İMİD DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MDLĞ. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Şube Müdürü V. 412 13 10
Hüseyin ORMANCI Bilgisayar İşletmeni Birim Sorumlusu huseyin.ormanci@deu.edu.tr 412 13 12
Ahmet YALÇIN Şef Birim Sorumlusu Yardımcısı ahmet.yalcin@deu.edu.tr 412 13 13
Abdullah TÜREL Teknisyen Ulaştırma Hizmetleri Sorumlusu abdullah.turel@deu.edu.tr 412 13 11
İlyas ŞENER Memur Personel Hizmetleri Sorumlusu ilyas.sener@deu.edu.tr 412 13 13
Orhan USTA Teknisyen Teknik Hizmetler Şefliği orhan.usta@deu.edu.tr 301 89 11-12
Dr.Elif Arzu ŞERİFAKİ Peyzaj Mimarı Çevre Düzenleme, Koruma ve Bakım Şefliği elif.serifaki@deu.edu.tr 301 89 05