Planlama ve Koordinasyon Birimi

 Planlama ve Koordinasyon Biriminin görevleri:

 a) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün kampüslerde yürüteceği hizmetleri planlamak koordine etmek.

b) Birimlerden gelen temizlik, onarım, çevre düzenlenmesi ve benzeri talepleri değerlendirmek, planlamasını yapmak, sıraya koymak ve ilgili birimleri bilgilendirmek.

c) Taleplerle ilgili olarak Bilgi İşlem Dairesiyle koordineli çalışarak bir model (oracle sistemi üzerinden veya telefon/faks gibi) oluşturmak ve işletilmesini sağlamak.

ç) Gerçekleştirilen işlerin istatistiki bilgilerini tutmak.