Temizlik ve Bakım Hizmetleri Şefliği

Temizlik ve Bakım Hizmetleri Şefliğinin Görevleri :

a) Rektörlük merkez birimleri ile ihtiyaç duyulduğunda diğer akademik ve idari birimlerinin her türlü iç ve dış mekân temizliğini yapmak veya yaptırmak.

b) Kongre, konferans, tören, anma ve benzeri etkinliklerde bu faaliyetlerin gerçekleştirileceği mekânların temizliği, tanzimi ve düzenlenmesiyle ilgili destek hizmetlerini yerine getirmek.

c) Yerleşimden doğan her türlü taşınma işlerini koordine etmek ve bu birimde görevli personel marifetiyle taşınma işlemini gerçekleştirmek.

ç) Gerek duyulduğunda kurum arşivinin düzenlenmesiyle ilgili gerekli destek hizmetlerini vermek.

d) İdarece verilen diğer görevleri yapmak.