Ulaştırma Hizmetleri Şefliği

Ulaştırma Hizmetleri Şefliğinin Görevleri:

a) 237 sayılı Taşıt Kanunu ile Başbakanlığın taşıt kullanımı konusundaki tasarruf tedbirlerine ilişkin talimatları, 2006/10194 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas Ve Usuller” ve 2007/3 Başbakanlık Genelgesinin “Resmi Taşıtların Kullanımı” başlığının 8. bendi doğrultusunda, Üniversitemiz envanterinde bulunan araçların, sevk ve idaresini yapmak.

b) Üniversitemize ait kampüslerde araç havuzları oluşturmak.

c) Araç garajlarının bakım, temizlik ve düzenlemesini yapmak.

ç) Garajla ilgili demirbaşlar ile araçlarda bulunması gereken avadanlıkları temin ve muhafaza etmek.

d) Araçlarda meydana gelen hasarları zaman geçirmeden tespitini yaparak, durumu Müdürlüğe bildirmek.

e) İhtiyaç duyulduğunda, araç ve kullanıcılarının (şoför) planlamasını yapmak ve ilgili birime araç ve şoför tahsis etmek.

f) Şoförler arasında görev dağılımı yapmak ve nöbet çizelgelerini hazırlamak.

g) Göreve gidecek araçların görev kâğıtlarını hazırlamak, kullanıcıların görevlendirmelerini yapmak.

h) Araç kullanan personelle ilgili, araç kullanım ve bakım talimatları hazırlamak.

ı) Görev dönüşü görev kâğıtlarını kontrol etmek, görev kâğıtlarını olası denetimler için arşivlemek ve görev kâğıtlarından istatistiki bilgiler çıkarmak.

i) Araçların periyodik bakım ve temizlik işlerinin zamanında yapılmasını sağlamak ve araçları çalışır vaziyette bulundurmak.

j) Araçların yakıt ve yağ ihtiyaçlarını zamanında belirlemek ve bu ihtiyaçları temin etmek.

k) Resmi araçların muayene, vize ve trafik sigorta işlemlerini gerçekleştirmek.

l) Birimlerden gelen teknik gezi, kültür gezisi, staj gibi il dışı araç taleplerini tasnif etmek, iş planlaması yapmak ve üniversitemiz araçlarıyla yapılacak hizmetleri yerine getirmek.

m) Kampüs içi ring seferlerini koordine etmek.

n) İdarece verilen diğer görevleri yapmak.