Tahakkuk Şefliği

GÖREVLERİ

1- Haziran ayı başında, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Bütçe Hazırlama Rehberi’ne göre, gelecek yıla ilişkin planlama yapılır. Bu planlama neticesinde standart formlara uygun olacak şekilde hazırlanır ve üst yazı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir.

2- Mülkiyeti Üniversitemize ait yerlerden; kantin ,kafeterya, büfe, fotokopi odası, ATM yerleri vb.gibi yerlerin üçüncü şahıslara kiraya verilme işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre ihale yolu ile yapılmaktadır.

3- Mülkiyeti Hazineye ait olup Üniversitemize tahsisli olan yerlerden; ,kafeterya, büfe, fotokopi odası, ATM yerleri vb.gibi yerlerin kiralama işlemleri ise, birimimiz tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre ihale yolu ile yapılmaktadır.

3- Üniversitemizin gelişme sahası içerisinde kalan özel mülkiyete ait taşınmazların  kamulaştırma işlemleri yapılarak buna ilişkin ödeme evrakları ile,  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerden gelen evraklara ilişkin ödeme emri belgesi Maliye Bakanlığına ait kamu harcama sistemine giriş yapılarak elde edilir. Hazırlanan ödeme emirleri ekleriyle beraber Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na gönderilir.

4-Mülkiyeti Üniversitemize ait taşınmazlar ve üniversitemize tahsis edilmiş taşınmazların kaydı yapılır. Yıllara göre değerlerinin belirlenmesi amacıyla, değer tesbit komisyonu oluşturularak, belirlenen tutarlar liste halinde Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir.

5- Rektörlük Birimlerine ait bütçe kapsamında her türlü ek ödenek, aktarma gibi yazılar yazılır ve takip edilir.

6- Üniversitemize ait Detay Program birimlerden gelen istekler doğrultusunda hazırlanarak Rektörün Onayına sunulur. Bu konuyla ilgili her türlü değişiklik ve eklemeler yapılarak Devlet Planlamaya gönderilmesi amacıyla Strateji Dairesi Başkanlığına gönderilir. Yılı içerisinde ilişkilendirme onayları alınır.

İLGİLİ KANUNLAR:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
213 sayılı Kanun
488 sayılı Kanun
5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
İlgili yılın Bütçe Kanunu ve ekli cetvelleri
657 sayılı Kanun
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

İletişim Bilgileri

Ayşe ÜNLÜ Şef ayse.unlu@deu.edu.tr 412 13 31
Mert KAYA Memur mert.kaya@deu.edu.tr 412 13 33
Can ÇOKERSÜ Bilgisayar İşletmeni can.cokersu@deu.edu.tr 412 13 37
Zeynep ÇEKEN Büro Personeli zeynep.ceken@deu.edu.tr 412 13 32

 

Adres Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Tahakkuk Birimi

Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak

35210 Alsancak – İZMİR

Faks (90) (232) 412 13 31

erine ilişkin-
yılı