Hakkımızda

Misyonumuz & Vizyonumuz

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımızın ana hedefi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz ise teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile örnek bir Başkanlık olmaktır.

Stratejik Amaçlarımız

• Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak için gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirmek.
• Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin arttırılacağı imkanlar oluşturmak.

Değerlerimiz

• Uzman personel
• Sorumluluk bilinci
• Liderlik
• İş disiplini
• Girişimcilik
• Paylaşımcılık
• Katılımcılık
• Hesap verilebilirlik
• Fırsat eşitliği
• İş birliği
• Müşteri memnuniyeti
• Değişime açık
• Şeffaflık
• Veri ve bilgiye dayalı karar