Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MİSYON: Üniversitemizin tüm kampüslerinde gerçekleştirdiği bakım-onarım, ulaştırma, çevre düzeni ve temizlik faaliyetleri yoluyla, Üniversitemizin teknolojik alt yapısını zenginleştirmek ve yaşam kalitesini artırmaktır.

 VİZYON: Üniversitemizin, Dünyanın en iyi girişimci, yenilikçi (inovatif) eğitim ve bilim merkezlerinden biri olabilmesi için, ihtiyacı olan destek hizmetlerinde en yüksek iç paydaş memnuniyetini sağlamaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Akılcılık

Bilimsellik

İşbirliği

Adalet

Yenilikçilik

Plancılık

Kalite